Press "Enter" to skip to content

Sviečka pre generála Viesta 2023

  • Organizátor podujatia: OZ Ladon
  • Miesto stretnutia: pri vstupe do Cintorína pri Kozej bráne
  • Dátum a čas: 24. septembra 2023 (nedeľa) o 18:00
  • Trvanie: 1,5 hodiny

Slovenským národným povstaním sme odmietli nenávistnú ideológiu fašizmu vojenskou akciou, ktorú viedol veliteľ Rudolf Viest, prvý slovenský generál. Hoci svet vojensky fašizmus porazil, jeho pohrobkovia sa posledné roky znova vynárajú. Dnešní fašisti svoju nenávisť a presvedčenie usilovne maskujú. Preto za fašistov označujú iných. Povaha fašizmu sa však nemení, zostáva násilná a agresívna, ako to ukazuje aj vojna Putinovho Ruska proti Ukrajine za to, že sa snaží stať demokratickou modernou krajinou.

Vojna u susedov pripomína, aké dôležité je ctiť a pripomínať si dnes aktérov nášho boja proti fašizmu – predstaviteľov SNP. Uctením Rudolfa Viesta na výročie jeho narodenia si pripomíname aktérov SNP – politikov, úradníkov, vojakov a radových občanov, ktorých odvaha a statočnosť by do dnešných čias mala ostať silným mementom v permanentnom boji za slobodu, demokraciu a otvorenú občiansku spoločnosť. Tým viac, že o pár dní nás čakajú dôležité voľby, v ktorých potrebujeme strážiť demokraciu, tak ako ju strážil gen. Viest s vrstovníkmi.

Stretneme sa pri rohu Palisád a Šulekovej vo vstupnej bráne na cintorín Kozia brána. V ňom zostáva takmer zabudnutý náhrobok povstaleckého generála Rudolfa Viesta a jeho odvážnej, protifašisticky činnej rodiny. Pripomenieme si dôležité miesto celej rodiny v Slovenskom národnom povstaní. Po príhovore sa poberieme k hrobu rodiny Viestovcov, kde zapálime sviečky a uložíme kvetiny a vence.

Priebeh akcie:

  • 18:00 – stretnutie pred vstupnou bránou Cintorína Kozia brána
  • 18:15 – pripomienka formou príhovorov
  • 18:45 – presun k náhrobkom rodiny Viestovcov – pietna spomienka pri rodinnom hrobe rodiny Viestovcov
  • 19:15 – ukončenie podujatia

Tešíme sa na vašu účasť!