Press "Enter" to skip to content

O nás

LADON – občianske združenie zapálených drakov 🙂

Ladon v mytológii (o pôvode názvu nášho združenia)

Ladon je v gréckej mytológii drak, partenogénny syn matky Zeme bohyne Gaie. Bol múdry, mal mnoho hláv a vravel rozličnými jazykmi. Bol tiež veľmi silný a bdelý, nikdy skutočne nezaspal. Pre tieto všetky vlastnosti ho bohyňa Hera ustanovila strážcom stromu so zlatými jablkami, ktorý rástol v záhrade Hesperidiek. Zlatú jabloň jej darovala Ladonova matka Gaia, ako svadobný dar, keď si Hera brala za manžela vládcu olympských bohov Dia. Na Ladona si nikto len tak ľahko netrúfol, čo platilo aj pre slávneho hrdinu poloboha Herakla. Mýty hovoria, že keď Herakles plnil svoju predposlednú jedenástu úlohu od kráľa Eurysthea a šiel na kraj sveta k Hesperidkám kradnúť jablká, dohodol sa s velikánskym obrom Atlasom, že  zlaté plody rastúce vysoko v korune stromu oberie za neho. Pretože sa však aj on obával práve Ladona, Herakles draka z diaľky spoza múru záhrady zastrelil jedným so svojich otrávených šípov.

Referencie:

  • Zamarovský, Vojtech: Bohovia a hrdinovia antických bájí
  • Graves, Robert: Řecké mýty, 2004, ISBN 80-7309-153-4
  • Houtzager, Guus: Encyklopedie řecké mytologie, ISBN 80-7234-287-8

Nadväzujeme na mýty

Naša skupina nadšencov pre veci kultúrne, prírodné aj  ľudské, no hlavne spoločenský progres, umenie a vzdelávanie si meno tohto bájneho tvora vzala za svoj názov, lebo pokladáme svet okolo nás podobný živému stromu, ktorého plody a aj strom sám treba chrániť pre obecné blaho pred vykorenením, úpadkom či ľuďmi, ktorí si chcú prisvojiť jeho plody len pre seba.

Tieto slová sa zdajú možno veľkolepé v súvislosti s tak malým združením. Značia však smer a my sme odhodlaní ísť ďalej. Ciele treba mať veľké najmä, ak ide o vec dobrú a my veríme, že naše projekty dobré sú.