Press "Enter" to skip to content

Občianske združenie Ladon

„Si tu, aby si obohatil svet. Ochudobníš sa, keď na túto úlohu zabudneš.“

Woodrow Wilson, prezident USA

Občianske združenie Ladon bolo založené s cieľom zlepšiť možnosti realizácie verejnoprospešných projektov rozvíjajúcich spoločnosť a jej prostredie.

V závislosti od študijného a pracovného zamerania členov OZ Ladon ide najmä o projekty humanitného smeru, rozvoj občianskeho a historického povedomia spoločnosti, kultúrneho, sociálneho a environmentálneho cítenia ľudí.

Okrem toho chceme rozvíjať fenomén dobrovoľníctva, vzájomnej ľudskej podpory s dôrazom na pomoc sociálne slabším či ľuďom so zdravotným postihnutím a ich inklúziu s majoritnou spoločnosťou.