Press "Enter" to skip to content

Sviečka pre generála Rudolfa Viesta a jeho rodinu 2022

  • Organizátor podujatia: OZ Ladon
  • Miesto stretnutia: pri vstupe do Cintorína pri Kozej bráne
  • Dátum a čas: 24. septembra 2022 (sobota) o 18:00
  • Trvanie: 1,5 hodiny

Slovenským národným povstaním sme odmietli nenávistnú ideológiu fašizmu vojenskou akciou, ktorú viedol veliteľ Rudolf Viest, prvý slovenský generál. Hoci svet vojensky fašizmus porazil, jeho pohrobkovia sa posledné roky znova vynárajú. Pravda, dnešní fašisti musia svoju nenávisť a presvedčenie maskovať. Preto za fašistov označujú iných, spravidla rýdzych demokratov. Povaha fašizmu sa však nemení, zostáva násilná a agresívna, ako to ukazuje aj útok ruských putinovských fašistov na Ukrajinu za to, že sa snaží stať demokratickou modernou krajinou.

Vojna v susednej krajine nám pripomína, aké dôležité je ctiť a pripomínať si dnes aktérov nášho boja proti fašizmu, teda predstaviteľov SNP. Uctením Rudolfa Viesta si pripomíname týchto aktérov SNP – politikov, úradníkov, vojakov a radových občanov, ktorých odvaha a statočnosť by do dnešných čias mala ostať silným mementom v permanentnom boji za slobodu, demokraciu a otvorenú občiansku spoločnosť.

Stretneme sa pri krásnom cintoríne Kozia brána na rohu Palisád a Šulekovej, kde zostáva takmer zabudnutým náhrobok povstaleckého generála Rudolfa Viesta a jeho odvážnej, protifašisticky činnej rodiny. V deň jeho narodenia si so sviečkou v ruke pripomenieme dôležité miesto celej rodiny v Slovenskom národnom povstaní. Spolu tak pamätajme a nezabúdajme na bojovníkov za slobodu a demokraciu.

Priebeh akcie:

  • 18:00 – stretnutie pred vstupnou bránou Cintorína Kozia brána
  • 18:15 – pripomienka formou príhovorov
  • 18:45 – presun k náhrobkom rodiny Viestovcov – pietna spomienka pri rodinnom hrobe rodiny Viestovcov
  • 19:15 – ukončenie podujatia

Tešíme sa na vašu účasť!