Press "Enter" to skip to content

Poézia demokracie

Slovo poézia v prenesenom význame zosobňuje aj krásu. Aké sú podoby poézie demokracie? V čom spočíva krása a najmä význam tohto politicko-spoločenského zriadenia?

Odborný moderátor, historik a literárny vedec poukázali na tieto súvislosti formou diskusií v rámci projektu Poézia demokracie. Diskusie boli spojené s prezentovaním a výkladom umeleckej tvorby (politickej lyriky / satiry) slovenských spisovateľov 1. pol. 20. storočia, pôsobiacich v 1. ČSR, v období prvého demokratického zriadenia u nás. Hostia vysvetľovali ich sklamania, kritiku a nápady ako riešiť rôzne výzvy vyskytujúce sa vo vtedajšom demokratickom ovzduší.

– – –

Woodrow Wilson

15.10.2018, A4, Karpatská 2, Bratislava

Moderátor: Lukáš Krajčír

Hostia: historik Dušan Kováč (HÚ SAV), historička Eva Škorvanková (FiF UK)

Záznam diskusie (YouTube kanál OZ Ladon)

– – –

M. R. Štefánik

12.3.2018, A4, Karpatská 2, Bratislava

Moderátor: Lukáš Krajčír (FiF UK)

Hostia: literárny vedec Peter Zajac (ÚSL SAV), historik Michal Kšiňan (HÚ SAV), učiteľ dejepisu Juraj Smatana (Gymnázium Považská Bystrica)

Záznam diskusie (YouTube kanál OZ Ladon)

Rozhlasový príspevok (Rádio Regina západ)

– – –

T. G. Masaryk

19.2.2018, A4, Karpatská 2, Bratislava

Februárový diskusný večer z druhej série Poézie demokracie sa niesol v znamení života, diela a odkazu T. G. Masaryka pre súčasnosť, ktoré svojho času zachytila aj slovenská angažovaná poézia. Podujatie sa konalo v súvislosti so 100. výročím vzniku Československa.

Moderátor: Lukáš Krajčír (FiF UK)

Hostia: historik Dušan Kováč (HÚ SAV), politológ Andrej Findor (FSEV UK)

Záznam diskusie (YouTube kanál OZ Ladon)

Rozhlasový príspevok (Rádio Regina západ)

– – –

Vznik Československa

25.1.2018, A4, Karpatská 2, Bratislava

Januárový diskusný večer z druhej série Poézie demokracie sa niesol v znamení 100. výročia vzniku Československa, umelecky stvárneného v medzivojnovej slovenskej poézii. Podujatie sledovalo v širších historicko-spoločenských súradniciach vývoj slovenskej spoločnosti v 20. storočí, vývoj názorov na 1. ČSR, ako aj odkaz tohto štátu pre súčasnosť.

Moderátor: Lukáš Krajčír (FiF UK)

Hostia: sociologička Iveta Radičová (FM PEVŠ), historička Bohumila Ferenčuhová (HÚ SAV), literárna vedkyňa Mária Stanková (FiF UK)

Záznam diskusie (YouTube kanál OZ Ladon)

Rozhlasový príspevok (Rádio Regina západ, 29.1.2018)

– – –

Slovenskí evanjelici a 500 rokov reformácie (2. séria)

7.11.2017, A4, Karpatská 2, Bratislava

Moderátor: Michal Riečanský

Prezentuje: historik Lukáš Krajčír (KSD FiF UK)

Záznam diskusie (YouTube kanál OZ Ladon)

– – –

Janko Jesenský (1. séria)

21.9.2016, A4, Karpatská 2, Bratislava

Počas prvého diskusného večera sme sa pokúsili nazrieť do spletitej mysle spisovateľa Janka Jesenského. Hľadali sme tiež paralely a väzby so súčasnými problémami demokratického charakteru štátu.

Moderátor: Lukáš Krajčír (FiF UK)

Hostia: historik Matej Hanula (HU SAV), literárna vedkyňa Andrea Draganová (USL SAV).

Záznam diskusie (YouTube kanál OZ Ladon)

– – –

Martin Rázus

19.10.2016, A4, Karpatská 2, Bratislava

Počas druhého diskusného večera sme nazreli do zmyslových súradníc Martina Rázusa a hľadali sme paralely a väzby so súčasnými problémami demokratického charakteru štátu.

Moderátor: Lukáš Krajčír (FiF UK)

Hostia: historička Jaroslava Roguľová (HÚ SAV), literárna vedkyňa Andrea Draganová (ÚSL SAV)

Záznam diskusie (YouTube kanál OZ Ladon)

– – –

Andrej Žarnov

23.11.2016, A4, Karpatská 2, Bratislava

Počas tretieho diskusného večera sme diskutovali o ľudákovi Andrejovi Žarnovovi – veľkom kritikovi pomerov v medzivojnovom Československu, ktorý hľadal východiská zo spoločenských problémov za mantinelmi demokracie.

Moderátor: Lukáš Krajčír (FiF UK)

Hostia: historik Róbert Letz (KH PdF UK), literárna vedkyňa Mária Stanková (KSL FiF UK)

Záznam diskusie (YouTube kanál OZ Ladon)

– – –

Laco Novomeský

14.12.2016, A4, Karpatská 2, Bratislava

Počas štvrtého diskusného večera sme diskutovali o komunistovi Lacovi Novomeskom – kritikovi pomerov v medzivojnovom Československu. Hľadali sme paralely a väzby so súčasnými problémami demokratického charakteru štátu a odpoveď na otázku: Ostane súčasné Slovensko liberálno-demokratické?

Moderátor: Lukáš Krajčír (FiF UK)

Hostia: historik Tomáš Černák, literárna vedkyňa Mária Stanková (KSL FiF UK)

Záznam diskusie (YouTube kanál OZ Ladon)